Aktører

Kulturdivisionen

Kulturdivisionen er katalysator for kreative tiltag i de gamle slagteribygninger. Foreningens formål er at skabe en uformel platform for alle ildsjæle i byen, der ønsker at indgå i forskellige fællesskaber. Og sikre, at det gamle slagteri stadig er et sted for produktion – men nu produktion af kultur.

kulturdivisionen.xyz og facebook.com/kulturdivisionen

kulturdiv

Jens og Morten

Kunstnerduoen Jens (BA, Oslo National Academy of the Arts) og Morten (MFA, Det Jyske Kunstakademi) flyttede i 2015 deres atelier ind i Slagteriet.

Herfra leder de nu deres kunstnervirksomhed med udstillinger og værkproduktion til resten af Danmark.

jensogmorten.dk

jensmorten

Subhuset

Subhuset er en forening med unge og for unge. I Subhuset har de et socialt frirum, hvor de mødes på kryds og tværs af interesser og baggrund. Og hvor de arbejder sammen om at realisere deres tanker og ideer og skaber kreative miljøer og arrangementer.

facebook.com/Subhuset-Holstebro

subhuset

HAL 19

HAL 19 er navnet på en af de gamle frysehaller, som løbende ombygges til et nyt efterspurgt streetmekka.

Ved hjælp af frivillige med stort engagement er der foreløbig opført forskellige skaterfaciliteter – fx ramper, quarterpipe m.m.

facebook.com/HAL-19

Hal19

Byhaverne

I Byhaverne er der skabt et grønt havefællesskab. Her dyrker de deres egne afgrøder, og i samværet får de nye idéer til havernes udvikling. Successen måles ikke kun på mængden af kartofler, men også antallet af venskaber.

facebook.com/Slagteriets-byhaver

byhave

Parkour og Boulder

Vestjysk Parkour og Boulderklubs formål er at skabe gode forhold til at dyrke parkour, bouldering og beslægtede aktiviteter.

Det sociale liv og de fælles aktiviteter udfordrer og udvikler alle, der medvirker.

facebook.com/VJPBK

parkour

En del af fællesskabet

 

 

Værdigrundlaget for Slagteriet er fællesskab. Læs mere om værdierne herunder:

Sameksistens

Slagteriet Holstebro er et åbent- og offentligt sted hvor mennesker mødes. Stedet inspirerer til at netværke med hinanden på tværs af studieretninger, arbejde, fritidsinteresser og social status. På Slagteriet Holstebro bliver du forundret og inspireret til anderledes kultur- og fritidsoplevelser, end du er vant til.

Samarbejde

Slagteriet Holstebro er en aktiv, multifunktionel, foranderlig og omskiftelig platform, som styrker det yngre- og ældre kreative miljø. Her samles produktive kræfter og idéer i brede samarbejder omkring innovative og skæve projekter.

Samskabelse

På Slagteriet skabes grobund for et virvar af mangfoldighed og produktivitet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Energien i at vi sammen tager del i produktionen, er det som definerer værdien i dette unikke sted.

Svineri tolereres ikke

Færdes du på slagteriet, er du en del af fællesskabet. For at fællesskabet fungerer, gælder disse grundlæggende retningslinjer;

  • Respekter forskellighed og respekter hinanden
  • Alkohol og rygning er ikke tilladt med mindre man har en aftale med Holstebro Kommune
  • Ryd op efter dig selv og dine projekter – du er på et fælles område

Samhørighed

Slagteriet Holstebro er et dynamisk miljø og levende bydel, som yngre borgere og familier gerne vil bo i nærheden af og være en del af. Derudover tiltrækker Slagteriet Holstebro kreative iværksættermiljøer, hvilket er med til at bevare Holstebros position som en af de førende Kultur- og idrætskommuner på landsplan.